Şirket Kurma Aşamaları

İşletme Türü Seçiniz

1 - Şahıs Şirketi

Bilgiler Türkiye Bankalar Birliği'nden temin edilmiştir.

Küçük ölçüde işler için ideal bir şirket türüdür. Gerçek şahıs işletmeleri, şahıs şirketlerinin tek kişi ile kurulabilen türüdür. Bundan dolayı, ortaklık olmayan işlerde, gerçek şahıs işletmeleri makul bir tercih olabilmektedir

Ortaklık olması durumunda şahıs şirketleri; adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Adi şirketler en az iki kişi ile kurulan bir şahıs şirketi türüdür. Kollektif şirket ve komandit şirket ise bir veya birden fazla kişi ile kurulan şahıs şirketleri olup; şirket yönetiminden tüm ortaklar mal varlıkları oranında sorumludur

Şahıs şirketlerinin yapısı tüzel şirket türleri (limited ya da anonim) kadar karmaşık ve büyük değildir. Kurulumları için bir sermaye alt limiti yoktur ve şahıs şirketleri bu nedenle çok fazla tercih edilmektedir.

Diğer bir özelliği, kurulumları için bir yerden izin alınmasına gerek olmamasıdır. Bu da kuruluş sürecini tüzel şirket türlerine kıyasla ciddi ölçüde kolaylaştırıp kısaltmaktadır.

Şahıs İşletmesi

Türkiye’de şahıs şirketlerinin sahipleri genelde esnaf ve sanatkârlar, tacirler, sanayiciler ve serbest meslek erbaplarıdır. Dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’na bağlı olup kuruluş süreçleri tescil ve ilana tabidir.

Şahıs şirketleri, ortalık gerektirmeyen işler için tek başına kurulabildikleri ve herhangi bir sermaye limiti ihtiyacı bulunmadığından avantajlı olabilir. Ancak ileride borçlanma gerektiren durumlarda, doğabilecek risklere karşı tek başına ayakta kalmaya çalışma durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle sermaye durumu ile gelecekteki öngörülere göre bir şirket türü seçilmesi önemlidir.

ŞAHIS ŞIRKETLERININ KURULUŞ AŞAMALARI

Şahıs şirketlerinin kuruluşu, anonim ve limited şirketlere kıyasla çok daha zahmetsizdir. 2-3 gün gibi bir sürede kuruluşları tamamlanmaktadır.

Şahıs şirketi kurmak için, gerekli evraklar hazırlandıktan sonra vergi dairesi için giriş bildirgesi düzenlenir. Giriş bildirgesine diğer tüm evraklar eklendikten sonra, vergi dairesine başvuru yapılır. İlgili vergi dairesinden yoklama memurları işyerine geldikten ve yoklama tuttuktan sonra, işyeri vergi levhası hazır olmaktadır

Diğer taraftan, bir mali müşavir aracılığı ile başvuru yapıldıysa; mali müşavir ile imzalanan ana sözleşme aracılığıyla, vergi dairesine başvuru yapıldığı gün vergi levhası alınabilmektedir.

Vergi dairesine gidildiğinde, vergi dairesi şifresi de mutlaka alınmalı ve e-tebligat başvurusu yapılmalıdır. Şahıs şirketlerinin kuruluş başvusunda gerekli olan evraklar şu şekildedir:

  • KİRA KONTRATI – TAPU FOTOKOPİSi
  • İMZA BEYANNAMESİ
  • NÜFUS CÜZDAN SURETİ
  • İKAMETGAH
  • VARSA ARAÇ ALIŞ SENEDİ ( NOTER ) VE RUHSAT
  • MALİ MÜŞAVİR VEKALETİ
Bu içerik Türkiye Bankalar Birliği Tarafından hazırlanmıştır.
Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.