CE - ISO Belgelendirme

CE - ISO Belgelendirme

Standart belgelendirme çalışmaları, akredite olmuş belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar tarafından, işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda, standartların gereklilikleri doğrultusunda yapılmaktadır. Standart belgelendirme çalışmaları, ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tarafından görevlendirilen denetçiler, akreditasyon kuruluşu tarafından belirlenen kurallara ve düzenlemelere göre denetim işlemlerini gerçekleştirirler. İlgili standart kapsamında hazırlanan iş süreçlerine uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yerinde denetim çalışmaları ile belirlenmektedir.

Belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyan tüm firmalara, işinde uzman çözüm ortaklarımız ile hizmet vermekteyiz. CE ürün işareti ve ISO Kalite Belgesi almak isteyen firmalar için Anahtar Grup Danışmanlık https://www.anahtargrup.com/ firması ile iş birliği anlaşması yapılmıştır. Başvuru, süreç takibi ve süre bitiminde belge geçerliliğinin devamı için yapılması gerekenler ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

CE Belgelendirme: Bir ürün için olması gereken temel gerekliliklerden insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağladığı anlamına gelen ürün işaretidir.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi: Müşteri memnuniyetinin arttırılması için uygulandığı kuruluşta bir yönetim sisteminin olduğunu, üretilen ürün veya hizmetin uluslararası kabul edilmiş yönetim sistemi gereklerine uygun sistem olduğu ve sistemin sürekliliğinin sağlandığı anlamına gelen yönetim sistemidir.

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi:Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak, çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemidir.

ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Üretim yada hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların iş yerlerinin çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenilir bir yer haline getirilmesinin denetlendiği sistemdir.

ISO22000 Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi: Gıda ürünleri imalatı yapan bir işletmenin hijyen standartlarına uygun üretim yapmasını, üretip sattığı her parti ürünün güvenliğinin takibi için kullanılan sistemdir. Bir gıda üretimi sırasında hammadde temininden başlayan sürecin gıda hazırlama, işleme, üretim,ambalajlama, depolama ve nakliye gibi tüm aşamalarında kritik kontrol noktaları belirleyen, bu noktaları izleyen ve herhangi bir problemi oluşmadan önce tespit edip önleyen gıda güvenliği sistemidir.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: İş süreçlerinde devamlılık sağlamak, toplanan verinin tehlikelere karşı korunmasını hedefleyen sistemdir.

ISO13485 Medikal ve Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Kalite Yönetim Sistemi: Tıbbi cihaz üretici firmaların müşteri memnuniyetini sağlamak, yasal gereklilikleri karşılamak, mevzuatşartlarını karşılayabilme kabiliyetini kanıtlamak ve yasal güvence oluşturmak için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsayan sistemdir.

Helal Sertifika: Gıda üretimi ve satışı yapan firmalar, kozmetik firmaları, temizlik malzemesi üretimi, paket ve ambalaj üretimi yapan firmaların üretimlerinin helal standartlara uygunluk içinde yapıldığının teyiti için gerekli olan belgelendirmedir.


Bu içerik 27 Ocak 2021 tarihinde eklendi. 2926 defa incelendi.

Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.