Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık

Firmaların ticari faaliyetlerinin büyümesi ile ortaya çıkan para akışının hızlanması ve paranın doğru şekilde kullanılması gerekliliği finans yönetiminin önemini ortaya koymaktadır. Finans yönetimi ile firmanın mali ve stratejik kararları belirlenerek, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve gelir gider dengesine yönelik yapılan hedeflere ulaşılma durumunun kontrolü sağlanmaktadır.

Sivas İŞGEM girişimcilerine kuruluşları sırasında ihtiyaç duyacakları bilanço analizi yapılması, yatırım kararları öncesinde fizibilite çalışması yapılması, banka ilişkilerinin yönetilmesi, finansal tüm hareketlerin planlanması konularında ve işletmelerin finansal durum değerlendirmesi ile mali borçların analizi ve gelişim alanlarının belirlenmesinde şirket yönetimine danışmanlık hizmeti sağlar.

Danışmanlık Paketi - 1
  • Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, olası sorunların veya potansiyel fırsatların belirlenmesi
  • Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
  • Bütçe, Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosu Projeksiyonu oluşturulması ve Temel Finansal oranların belirlenmesi
  • Finansal dayanıklılığı artıcı önlemler hakkında işletme yöneticilerinin bilgilendirilmesi (Alacak sigortası, yedek akçe, tasarruf araçları vb. gibi) konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
  • Hizmet süresi: minimum 7 gündür.
Danışmanlık Paketi - 2
  • Kritik performans göstergelerinin belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması
  • Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer kredi performans göstergelerinin belirlenmesi
  • Finansal ve operasyonel aksiyonların, yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlemesi, kaynak araştırması, verimlilik analizi ve devlet destek ve hibeleri ile finansal sorunlar için alternatif çözümler önerilmesi
  • Mali borçların yeni iş planına göre planlanması ile banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir.
  • Hizmet süresi: minimum 10 gündür.
Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.