KOSGEB Proje Danışmanlığı

KOSGEB Proje Danışmanlığı

Ar-Ge ve inovasyon ihtiyacı, günümüzde sürdürülebilirliğin ve rakipler arasında öncü olmanın vazgeçilmez unsurları olmuştur. KOBİ’lerin büyümeleri, gelişmeleri ve ayakta kalabilmeleri yeni ürün gelişimine bağlıdır. Ancak her firmanın Ar-Ge birimine yatırım yapması mümkün olmayabilir. Proje geliştirilmesi sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği KOBİ’lere vermek üzere kurumumuz, KOSGEB ve Mesleki Yeterlik Kurumu'na (MYK) akredite KOBİ Danışmanları ile proje yazma hizmetine başlamıştır. Proje fikri olan tüm kişi, kurum ve işletmelere, KOSGEB proje yazma, proje uygulama, bütçe hazırlama, faaliyet planı oluşturma konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş fikri ile ilgili ön bilgi alındıktan sonra, proje fikrinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için "Kanvas İş Planı" hazırlanmaktadır. Buradaki amaç, iş fikrinin fizibilitesini yapmak ve varsa eksiklerini değerlendirmektir. Projenin yapılabilirliğinin kararı verildikten sonra proje yazma ve yönetimi yapılacak ve süreç tamamlanacaktır.

Proje ön bilgi formu

KOSGEB DESTEKLERİ

  • GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

1. Geleneksel Girişimci Destek Programı: Program kapsamında kuruluş ve performans desteği olarak 20.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.

2. İleri Girişimci Destek Programı: Program kapsamında kuruluş ve performans desteği olarak 300.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.

  • AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır. Program kapsamında 750.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.

  • İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEKLERİ

1. İşletme Geliştirme Destek Programı: KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen desteklerdir. Program kapsamında 370.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.

2. KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması veKOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Program kapsamında 1.000.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.

3. Yurt Dışı Pazar Destek Programı: KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla verilen destek programı kapsamında 300.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.

NOT: Destek programlarının gerekli şartları ve kapsamları ile ilgili mutlaka bizimle iletişime geçiniz.

KOSGEB Resmi İnternet Sitesi: https://www.kosgeb.gov.tr/


Bu içerik 25 Mart 2020 tarihinde eklendi. 5660 defa incelendi.

Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.