Mentörlük / Koçluk

Mentörlük / Koçluk

Mentörlük

 • Mentorlar, güvenilir bir rehber niteliğinde kişilerdir.
 • Mentorlar, mentilerine potansiyellerine ulaşmalarında yardımcı olmaya odaklanırlar.
 • Mentor, tavsiye verir, bilgi ve deneyimlerini paylaşır.
 • Mentinin kendisini keşfetmesini destekleyici bir yaklaşım sergiler.
 • Deneyim sahibi kişiden iş hayatını öğrenmek hemen zaman kazandırır hem de verimliliği artırır.
 • Deneyim aktarımı sürecinde, bilgi ve birikimiyle öneride bulunan, yol gösteren, ilham veren, öğreten, model olan kişilerdir mentorlar.
 • Ayrıca, mentorun mentiye öğrenme ve gelişim süreci için kesin cevaplar vermek yerine, farklı türde sorular sorarak yardımcı olması, oldukça yaygın bir uygulamadır.
 • Mentorluk süreci, genellikle olumlu bir kariyer ve kişisel sonuçlar üretilmesine destek olur.
 • Mentorun temel hedefleri ise; mentinin kişisel ve kariyer gelişimine rehberlik yapmak ve desteklemektir.

Koçluk

 • Koçluk, istenen performansa ulaşmak için, koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.
 • Koçun temel hedefleri performansı geliştirmek, davranış değişimi yaratmak, beceri geliştirmek, değişimi yönetmesini sağlamaktır.
 • Koçun odak noktası; problemler, vizyon, hedef odaklı gelişim, performans, spesifik gündem- danışanın gündemidir.
 • Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.
 • Koçlukta da doğru sorular sorarak farkındalık yaratma yaklaşımı mevcuttur.
 • Koçlukta, birini bir yerden alıp başka bir yere götürme vardır.
 • Koçluk, temel olarak bir değişim yönetimidir.

Bu içerik 25 Haziran 2019 tarihinde eklendi. 4552 defa incelendi.

Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.