Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

"Cumhuriyetin Temellerini Burada Attık"

SİVAS KONGRESİ 4 EYLÜL 1919 – 100 YIL ÖNCE BUGÜN

 
Gazi Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’nde yaptığı çağrı ile “güvenli bölge” olarak gördüğü Sivas’ta ulusal bir kongrenin yapılacağını duyurdu. Kurtuluş Savaşı öncesi son kongre olması bakımından büyük önem taşıyan kongrede, Erzurum’da alınan kararlar genişletilerek ve tüm ulusu kapsayacak maddelerle kabul edildi. Aynı zamanda yeni bir Türk Devleti’nin kurulmasına temel olan Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Millî mücadele yolunda alınan kararlar şöyledir: 
• Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
• Manda ve himaye kabul edilemez.
• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
• İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
• Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
• Azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozazak imtiyazlar verilemez.
• Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
• Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
• Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.
• Temsil Kurulunun yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmiştir.
• Temsil Heyeti başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiş böylece yurt çapındaki direnişin temsilcisi olmuştur.
• Temsil Kurulu Ali Fuat Paşa’yı “Batı Cephesi Komutanlığı”na atayarak yürütme yetkisini kullanmış ilk kez bir hükümet gibi hareket etmiştir.
 

Sivas Kongresi’nin Özellikleri ve Sonuçları; 

• Toplanma şekli ve alınan kararlar yönüyle ulusal bir kongre olmuştur. 
• Temsil Kurulu başkanı seçilen Mustafa Kemal Paşa yurdun her yerinde yürütülmekte olan hem askeri hem de sivil direnişin lideri olmuştur.
• Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar Misak-ı Millinin de temelini oluşturmuştur.
• Anadolu’daki direnişin göz ardı edilmeyeceği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Bu içerik 03 Eylül 2019 tarihinde eklendi. 5157 defa incelendi.

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz

Sivas Web Tasarım
Telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.